امروز پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ ۰۵:۰۱

چشم انداز صنعت استیل

ابراهیم صمدی

Iran

تهران - تهران

خیابان خیام شمالی ، کوچه قورخانه ، پاساژ صرفیان قدیم ، همکف پلاک 28

  • ۰۲۱ ۳۳۹۰۷۵۴۵

۳۳۱۱۰۹۴۴

www.steelsanat.net